IAC RO/RO ohjauslevyt asennettuna tuotantohalliin

Tuotantotilojen akustiikka

Huono akustiikka ja työympäristön melu kuuluvat tekijöihin, jotka aiheuttavat eniten sairauksia Tanskan tuotantolaitoksissa ja tehtaissa. Huono akustiikka heikentää puheen ymmärrettävyyttä ja lisää stressiä merkittävästi. Pitkällä aikavälillä tämä aiheuttaa sairastumisia ja sairauspoissaoloja, jotka tulevat paljon kalliimmaksi kuin akustisten olosuhteiden parantaminen.

Työympäristöviranomaisen (WEA) ohjeistuksessa ja rakentamismääräyksissä on ohjeet tarvittavasta akustiikasta esimerkiksi tuotantolaitoksissa, teurastamoissa ja tehtaissa. Olemme IAC Acoustics A/S:llä kehittäneet oman ohjelmiston, joka pystyy kymmenessä minuutissa simuloimaan tietyn tilan akustiikan ja antamaan ohjeet miellyttävään akustiikkaan, joka on Tanskan sääntöjen ja määräysten mukainen.

Tuotantolaitosten ja tehtaiden melu ei aina johdu pelkästään huonosta akustiikasta. Useimmiten melunlähteitä on useita, ja yhteisvaikutus voi olla liian meluisa hyvästäkin akustiikasta riippumatta. Tällaisissa tilanteissa melunlähteet on paikannettava ja käsiteltävä erikseen. Melunaiheuttaja saattaa olla esimerkiksi kone, ilmanvaihto tai venttiili.

Tulemme mielellämme paikan päälle neuvomaan ja suorittamaan akustisen analyysin. Tässä yhteydessä voimme laatia myös tarjouksen tarvittavien parannusten kustannuksista. Yleensä perimme akustisesta analyysistä pienen maksun. Tämä johtuu siitä, että meillä on enemmän kokemusta ja yksityiskohtaisempi konsultointi kuin muilla akustisia tuotteita myyvillä yrityksillä. Jos parannukset toteutetaan, maksu vähennetään loppulaskusta, jolloin neuvonta on ilmainen.

Soita meille!

Kuule kuinka voimme auttaa sinua ja yritystäsi!

Telephone Number IAC Acoustics

Kirjoittakaa meille!

Hanki apua äänen, melun ja tärinän vaimennuksessa.